นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  1. กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด ที่เกิดจากตัวลูกค้าเอง ทาบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
  2. กรณีที่สินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต
  3. กรณีที่ลูกค้าลืมกด คูปองส่วนลดและต้องการเงินคืน ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้
  4. กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง